Październik 5, 2016

Oferta


Wykonujemy

  • projekty stałych organizacji ruchu drogowego
  • projekty tymczasowych organizacji ruchu
  • analizy przejezdności obiektów drogowych przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania komputerowego
  • projektowanie sygnalizacji świetlnych (izolowane akomodacyjne cykliczne i acykliczne, koordynacja stałoczasowa i akomodacyjna, priorytety dla komunikacji zbiorowej, tworzenie logik sterowania)
  • analizy i optymalizacje programów sygnalizacji świetlnych (izolowane, skoordynowane) przy wykorzystaniu modeli mikrosymulacyjnych (Vissim, Transyt 15)
  • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych)
  • pomiary i badania ruchu, w tym pomiary natężenia ruchu, pomiary prędkości, badania parkowania
  • modele ruchu drogowego przy wykorzystaniu oprogramowania VISUM i VISSIM
  • szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu inżynierii ruchu drogowego