Styczeń 1, 2017

Szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu inżynierii ruchu drogowego. Organizujemy szkolenia indywidualne oraz grupowe. Tematyka szkoleń indywidualnych dostosowywana jest do potrzeb klienta.

Realizujemy szkolenia z zakresu:


Projektowanie sygnalizacji świetlnych – szkolenie realizowane w trzech poziomach:

Poziom 1 – wprowadzenie do projektowania sygnalizacji świetlnej (ok. 8 h)

 1. Wyjaśnienie pojęć związanych z sygnalizacją świetlną
 2. Wyjaśnienie pojęć związanych z urządzeniami sygnalizacyjnymi
 3. Wymagania dla urządzeń sygnalizacyjnych – podejście praktyczne
 4. Rodzaje sygnałów
 5. Zawartość projektu sygnalizacji świetlnej
 6. Zasady lokalizacji i umieszczania sygnalizatorów
 7. Ćwiczenia praktyczne – projekt rozmieszczenia sygnalizatorów na planie sytuacyjnym

Poziom 2 – Projektowanie sygnalizacji świetlnej (ok. 8 h)

 1. Wymagania formalne
 2. Czynniki programowe warunkujące bezpieczeństwo
 3. Tworzenie podstawowych faz ruchu
 4. Zabezpieczenia sygnałów
 5. Obliczanie czasów międzyzielonych
 6. Program startowy i końcowy
 7. Tworzenie cyklu sygnalizacji
 • Optymalizacja kolejności faz ruchu (podstawowych i możliwych)
 • Obliczenia długości sygnałów zielonych
 • Obliczanie długości cyklu optymalnego
 • Ocena cyklu
 1. Obliczenia przepustowości (MOP-SZS-04) – ocena i analiza programu sygnalizacji
 2. Ćwiczenia praktyczne – projekt sygnalizacji stałoczasowej

Poziom 3 – tworzenie algorytmów sterowania (ok. 6 h)

 1. Wprowadzenie do tworzenia algorytmów blokowych
 2. Zmienne i stałe
 3. Warunki czasowe i logiczne
 4. Detektory ruchu – zasady projektowania w algorytmach
 5. Ćwiczenia praktyczne – projekty sygnalizacji akomodacyjnej – tworzenie logiki sterowania.

Organizacja ruchu pieszego

Organizacja ruchu rowerowego

Uspokojenie ruchu drogowego