Październik 5, 2016

Wybrane realizacje


 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Szczecinie w związku z remontem torowisk tramwajowych
 • Projekt akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Asfaltowa w Policach
 • Projekt wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na ulicy Kazimierza Wielkiego w Stargardzie
 • Projekt stałej organizacji ruchu związany z podniesieniem prędkości dopuszczalnej dla Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w Szczecinie,
 • Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 Ińsko – Ciemnik
 • Projekt akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu ulic Bogumińska – Hoża w Szczecinie,
 • Wykonanie analizy parkowania w związku z budową parkingu wielopoziomowego na Placu Zawiszy w Szczecinie
 • Projekt acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Dąbrowskiego – Kościuszki w Ełku
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla projektu „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Pocztowej w Legnicy”
 • Pomiary ruchu wraz z analizą i mikrosymulacjami ruchu w związku z zamknięciem odcinka ulicy Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.
 • Projekty akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 6 w Płotach i Glewicach
 • Projekt sygnalizacji świetlnych (cztery skrzyżowania) w ramach projektu Trasy Północnej w Szczecinie
 • Projekt akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kostrzyńska – Dobra – Warzywna w Gorzowie Wlkp.
 • Projekty stałej czasowej organizacji ruchu w związane z przebudową i remontem ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.
 • Projekty wzbudzanych sygnalizacji świetlnych na ulicach Matejki i Konstytucji 3 Maja w Gorzowie Wlkp.
 •  Audyt brd przejść dla pieszych w Policach
 • Opracowanie materiałów wyjściowych dla potrzeb sporządzenia oceny BRD dla zadania związanego z budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku koniec obwodnicy Stargardu Szczecińskiego – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy m. Wałcz – wraz z oceną BRD
 • Opracowanie prognozy ruchu drogowego, mikrosymulacji ruchu drogowego wraz z oceną sprawności skrzyżowań w związku z budową ulicy Steyera w Świnoujściu,
 • Audyt brd ulicy Topolowej w Mierzynie
 • Projekty sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy 26 Kwietnia w Szczecinie (cztery skrzyżowania) w ramach budowy dróg rowerowych,
 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hangarowa – Struga – Gryfińska w Szczecinie
 • Projekty stałych organizacji ruchu na wojskowych terenach zamkniętych
 • Projekt stałej organizacji ruchu na ulicy Wieniawskiego w Stargardzie
 • Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego – Kościuszki – Daszyńskiego w Trzebiatowie
 • Projekt mobilnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mączna – Walecznych w Szczecinie
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Szosa Polska, Policka, Nehringa, Na Wzgórzu, Bogumińska, Hoża w Szczecinie na czas budowy linii kablowej 110 kV
 • projekt stałej organizacji ruchu dla zadania „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie”
 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza w Szczecinie”